Webhotel Classic

Artiklen her indeholder generelle, men vigtige oplysninger omkring produktet Webhotel Classic.

DNS

A-recorden for et website på webhotel Classic, skal pege på ip-adressen:

62.243.72.6

FTP

Tilgang til FTP serveren:

ftp://ftp.crusade.dk

Application variable

Application variable understøttes ikke. Dvs. der skal bruge cookies og database til at holde styr på globale data.

CDONTS

– Komponent til at sende mails fra ASP scripts. Forklaring og Hjælp kan findes her:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q186204

Database Information

Serverversion: 2000

Connectionstring via ASP (eksempel):

Provider=SQLOLEDB.1;Password=xXxXxXxXx;Persist Security Info=True;User ID=filmfest_msuser;Initial Catalog=www.copenhagenfilmfestival.com;Data Source=serv100.db.crusade.dk

Databaseserver: serv100.db.crusade.dk

MSSQL

MSSQL admin hjemmeside:

http://mssqladmin.crusade.dk

Det er vigtigt, at etablering til MSSQL databasen lukkes igen!

Dette skal være i din kode, for at lukke MSSQL etableringen, efter endt kode/etablering.

<%
objConn.Close
Set objConn = Nothing
%>

MySQL via PHP

PHP Version: 4.4.7

MySQL version: 3.23.49

MySQL host: serv001.db.crusade.dk

 

Hvis der skal laves en MySQL variabel fra PHP, kan det gøres således:

mysql_connect ("serv001.db.crusade.dk", "USERNAME", "PASSWORD");
mysql_select_db ("DATABASENAVN");

Det er vigtigt, at der afsluttes med:

mysql_close(MYSQL *mysql)

Dette lukker MySQL etableringen igen, så den ikke bare står og timer ud (ud fra * skal du selv tilrette sin kode).

MySQL admin hjemmeside:

http://mysqladmin.crusade.dk

Sidst opdateret 26-07-2013