E-mail security

E-mail security quickguide

20. marts 2013

Indhold

Hvordan kommer jeg i gang?

Tilføj et domæne til E-mail Security.

3 Tilføj e-mail adresser til E-mail Security. 8

4 Ændr MX Record. 9

5 Administration. 12

5.1 Oversigt 12

5.2 Mailscan filter 12

5.3 Arkiv (Tilvalg) 12

5.4 Indstillinger 12

5.4.1 Oversigt 12

5.4.2 Antispam.. 13

5.4.3 QMS. 14

5.4.4 Antivirus. 14

5.4.5 Whitelist 15

5.4.6 Blacklist 15

5.4.7 Analyse. 16

5.4.8 Udgående Scan. 16

 

 

 

 

 

 


 

1 Hvordan kommer jeg i gang?

Log ind på kontrolpanelet.

Link: http://cp.itadel.dk

Først skal du aktiver E-mail Security. Tryk på fanebladet ”E-mail Security” og derefter ”Opret”
01-opret

Indtast Administratorens e-mail adresse og firmanavn. Tryk ”Næste”
02-naeste

Email Security er nu aktiveret og klar til provisionering. Tryk ”Afslut” for at bekræfte provisioneringen.
03-afslut

2 Tilføj et domæne til E-mail Security

Du skal nu tilføje et domæne til E-mail Security. Tryk på fanebladet ”E-mail Security”. Efterfølgende skal du trykke på fanebladet ”Domæner” og ”Tilføj ny”
04-tilfoj-domaene

 


 

”E-mail server” udfyldes med navnet på den server, hvor e-mails skal leveres til.

 

OBS: Hvis du har mailhosting hos Itadel, finder du E-mail serveren ved at gøre følgende:

Log på kontrolpanelet med de logon oplysninger, der passer til DNS administrationen. Tryk på ”Værtsdomæner” nederst i højre hjørne. Tryk på det relevante domænenavn. Tryk på fanebladet ”DNS”. Tryk på ”DNS Records” Du vil nu se servernavnet under ”Data” I det her tilfælde er servernavnet ”exchange.d1022296-983.tdchweb.dk” (UDEN ”10” og ”punktum” til sidst)

 

05-gammel-mx

”Port” udfyldes med port nummeret din server benytter

”Opret MX record” Vi kan automatisk oprette MX record for dig, hvis dit domæne ligger hos Itadel samtidig med, at der ikke allerede er en mailløsning på domænet.

”Arkiver mails” Som tilvalg, kan du få arkiveret dine e-mails i op til 5 år. Du vil blive faktureret alt efter, hvor meget plads du optager.

Tryk ”Næste” og du vil komme til nedenstående side. Tryk ”Afslut”. Dit domæne er tilføjet.
06-ny-mx

Du er nu færdig med at tilføje et domæne til E-mailsecurity. Tryk på ”Afslut” for at bekræfte oprettelsen.
07-afslut


3 Tilføj e-mail adresser til E-mail Security

Når du har tilføjet domænet, skal du tilføje de e-mail adresser, der skal skannes af E-mail Security.

Tryk på fanebladet ”E-mail-adresser”.

Tryk på ”Tilføj ny”

Skriv e-mail adressen og tryk ”Næste”

Tryk på ”Afslut”. E-mail adressen er nu tilføjet.
08-tilfoj-email

 

Bemærk: Alle e-mail adresser på domænet skal tilføjes. E-mail adresser, der ikke tilføjes vil ikke kunne modtage post.

 

4 Ændr MX Record

Hvis du ikke har DNS hosting hos Itadel, skal du sørge for at få ændret din MX record til mx.emailsecurity.dk med en prioritet 10

Hvis du har mail- og DNS hosting hos Itadel, skal du gøre følgende:

Log på kontrolpanelet med de logon oplysninger, der passer til DNS administrationen. Tryk på ”Værtsdomæner” nederst i højre hjørne. Tryk på det relevante domænenavn. Tryk på fanebladet ”DNS”. Tryk på ”DNS Records” Først skal du deaktivere nuværende MX record ved at trykke på domænet udfor ”MX” og efterfølgende tykke på ”Deaktivate Record”.
09a-find-gammel-mx   09b-find-gammel-mx

Tilføj en ny MX record ved at gøre følgende:

Tryk på ”Add New DNS Record”

Vælg “MX” i “DNS Record Type”

“Mail domain” skal være blank medmindre det er subdomæne du har med at gøre.

Vælg ”Very high” i ”Preference”

Skriv “mx.emailsecurity.dk” i ”Mail exchanger”

Sæt markering I “Default TTL” medmindre du er oplyst andet.

Tryk ”Afslut”
10-tilfoj-ny-mx

 

5 Administration

5.1 Oversigt

I menuen “Oversigt” kan du se både reelle og uønskede e-mails, der er kommet frem til dags dato. Det er muligt at gå 90 dage tilbage. Du kan dog kun frigive e-mails fra de foregående 30 dage.
11-spamoversigt

 

5.2 Mailscan filter

Du kan også trykke på ”Mailscan filters ”og bruge kalenderen til at se de e-mails, der er kommet en bestemt dato og tid. Du kan også nøjes med at søge på en bestemt e-mail eller emne (Subject). E-mail søger i både afsender og modtager. Det er ikke nødvendigt at søge på en fuldstændig e-mailadresse eller emne, da filtret også kan søge på ord, der indgår i e-mail/emne.
12-soge-filtre

 

 

 

 

 

5.3 Arkiv (Tilvalg)

I menuen ”Arkiv” kan du se alle reelle e-mails, der ligger i din backup. Du har præcis de samme funktioner i ”Archive”, som du har i ”Overview” – dog med den forskel, at du her har et ”checkfelt” i stedet for et ikon og en score. Hvis du ønsker at gensende en e-mail, kan du sætte flueben ud for den/de pågældende e-mails og efterfølgende trykke på ”Release checked mails” eller klikke på e-mail linjen og få vist detaljer og frigive en e-mail derfra. Bemærk, at du vil blive faktureret pr. antal GB dit arkiv fylder.
13-arkiv

5.4 Indstillinger

I menuen ”Settings” finder du:

5.4.1 Oversigt

Viser en oversigt over hvilke funktioner, der er slået til/fra.


 

5.4.2 Antispam

Du kan aktivere/deaktivere ”Spamscan” samt administrere ”HeloCheck” og ændre spam score. Hvis ”Spamscan” er deaktiveret, vil samtlige e-mails inklusiv spam gå igennem uden at blive stoppet. Hvis ”HeloCheck” er slået fra, vil der ikke blive kontrolleret, om det er en afsender, der er tillid til. ”HeloCheck” anbefales at være slået til, da mange spammails stoppes på denne løsning. Spamscore står normalt til 4. Dette er sat ud fra en vurdering af samtlige brugere på systemet. Det kan ændres efter behov. Husk at trykke ”gem” efter ændringer.
14-antispamindstillinger


 

5.4.3 QMS

Quarantine Mail Service giver brugeren mulighed for at få tilsendt en e-mail med en liste over e-mails, der er blevet stoppet. Der er et link i den fremsendte e-mail, hvorfra brugeren kan frigive e-mails. Linket er gyldigt, indtil brugeren modtager en ny QMS e-mail. Du har mulighed for at vælge, om der skal sendes en e-mail dagligt eller ugentligt. Bemærk at ændringer foretaget på domæneniveau vil påvirke alle brugere, der modtager reelle e-mails på domænet. Husk at trykke ”gem” efter ændringer.

 

 

 

5.4.4 Antivirus

Du kan aktivere/deaktivere antivirus her. Tryk ”gem”
15-aktiver-antivirus


 

5.4.5 Whitelist

Alle whitelistede e-mailadresser/domæner vil optræde her med flueben ud for hver. Der er 3 ikoner. Den første, ”add”, giver dig mulighed for at tilføje en ny e-mail/domæne til din whitelist. Den næste, ”Invert selection”, sætter alle, der ikke er valgt, til ”valgt” og alle, der er valgt til ”ikke valgt”. Den sidste er en ”skraldespand”, der sletter de valgte e-mailadresser/domæner.
16-whitelist

5.4.6 Blacklist

Alle blacklistede e-mailadresser/domæner vil optræde her med flueben ud for hver. Der er 3 ikoner. Den første, ”add”, giver dig mulighed for at tilføje en ny e-mail/domæne til din blacklist. Den næste, ”Invert selection”, sætter alle, der ikke er valgt, til ”valgt” og alle, der er valgt til ”ikke valgt”. Den sidste er en ”skraldespand”, der sletter de valgte e-mailadresser/domæner.
17-blacklist

 

5.4.7 Analyse

Her kan du tjekke, om dit domæne og servere er korrekt opsat. Dette gøres ved at foretage en diagnosetest. Denne test er specielt god at køre, hvis der f.eks. foretages ændringer i ”Delivery”
18-analyse

 

 

5.4.8 Udgående Scan

Du kan aktiver skanning af udgående mails ved at indtaste alle brugernes e-mail adresser adskilt af komma.
19-udgaaende-scan

Sidst opdateret 26-07-2013