Konfiguration af Enterprise Backup – Klient til Windows

Denne guide viser hvordan Konfigurationsfilen (dsm.opt) til Enterprise backup, konfigureres.

 

 

Bemærk: Det er en forudsætning for kunne følge denne vejledning, at Enterprise Backup klienten allerede er installeret,  hvis dette ikke er tilfældet skal det først gøres, man kan selv installere Enterprise Backup klienten ved at følge denne guide: Installation af Enterprise Backup.

Det er også muligt at få vores supportere til at installere den, dette er naturligvis underlagt de priser man til enhver tid kan finde på vores web-side.

Det er ligeledes en forudsætning at man har et Enterprise Backup abonnement hos Itadel, for at kunne gøre brug af denne installation.

 

 

Guiden her viser en basal opsætning, konfigurationen kan være meget mere kompleks end dette, hvis dette er nødvendigt bør man tale med en supporter fra Itadel.

Den basale opsætning:

Efter at installationen af Enterprise Backup klienten skal systemet konfigureres således at der bliver taget backup af de ønskede foldere/filer.

Konfigurationen laves i en fil som hedder dsm.opt, hvis installationen af Enterprise Backup klienten er lavet af Itadel supportere, eller hvis du selv har installeret den og har fulgt vores vejledning, så placeres dsm.opt her: C:ProgrammerTivoliTSMbaclient

 

Finder du ikke filen der, kan du Downloade den her: DSM.OPT

 

Filen er en tekst fil og kan i princippet åbnes i hvilket som helst tekst behandlings program, men for at undgå at der sker utilsigtede fejl bør du anvende et simpelt tekst behandlings program som f.eks Notepad

En ny konfigurations fil uden tidligere ændringer vil så således ud:

dsmNy

Filen indeholder de informationer som Enterprise Backup klienten har brug for, for at kunne forbinde sig til vores backup server.

Den første sektion som er indrammet i asterisk (*) fortæller blot hvilken fil det er man redigerer i.

Den næste sektion er forbindelses konfigurationen og skal udfyldes således:
NODENAME: Slet linien INDTAST_UDLEVERET_NODENAME_HER og indtast det Nodenavn som du har fået af Itadel.
Clusternode: skal stå til No
Commethod: Står til TDCIP – Men er udkommenteret med asterisk (*) og bliver ikke brugt
– TCPPORT: skal stå til 1500
– TCPSERVERADDRESS: Her skal du indtaste det servernavn som Itadel har udleveret.
– Backupregistry: skal stå til YES
– COMPRESSION: Bør stå til YES – dette komprimerer de data som der bliver taget backup af.
– COMPRESSALWAYS: Bør stå til YES
– DOMAIN: Kan stå til ALL-LOCAL – men som oftest vil man skrive det Drev-navn ind som hvorfra der skal tages backup. eks. C: eller D: eller C: D: osv.
dsmMedConnectionInfo

 

Det næste der skal klares er at fortælle hvilke filer der skal tages backup af.

Vi bruger et tænkt eksempel:

Firmaet X skal have taget backup af hele deres fælles drev samt en enkelt folder på C: drevet som indeholder data for faktureringssystemet

For at fortælle systemet, at det er ovenstående, man ønsker, laver man følgende ændringer i konfigurationen:
EXCLUDE “d:…*”
INCLUDE “d:fællesdrev…*”    FILDATA
EXCLUDE “c:…*”
INCLUDE “c:programmerregnskabregnskabsdata…*”    FILDATA
Se evt. et billede af den aktuelle konfiguration herunder.
EditedDsm

Det bør nævnes at filen læses nedefra af klienten og derfor er det ret vigtigt at hver linie ikke står helt tilfældig, jeg forklarer lige de markerede linier og hvorfor jeg har sat dem sådan:

Linien INCLUDE “c:programmerregnskabregnskabsdata…*”    FILDATA fortæller systemet at der skal tages en backup af alle foldere og filer som ligger inde i c:programmerregnskabregnskabsdata – det er …* Der fortæller systemet at det er alle foldere og filer der skal tages backup af – Var det blot en enkelt fil der skulle tages backup af kunne man godt i stedet have skrevet:

INCLUDE “c:programmerregnskabregnskabsdataregnskabsdatabase.mdb”    FILDATA

Men som oftest ønsker man backup af hele foldere.

Linien EXCLUDE “c:…*” tjener det formål at informere systemet om at der ikke er yderligere data på C: drevet som der skal tages backup af, Uden den linie vil systemet scanne hele C: drevet igennem og oprette hele folderstrukturen i backuppen (omend der ikke kommer til at ligge noget data i dem, med mindre der er yderligere includes.)

Det er her vigtigt at EXCLUDE kommer efter INCLUDE linien da systemet ellers vil læse det som om at der ikke er mere at tage backup af, og ignorere INCLUDE linien.

Det samme gør sig naturligvis gældende med de næste linier, i stedet for at bruge INCLUDE “d:fællesdrev…*”    FILDATA kunne man godt have brugt INCLUDE “d:…*”    FILDATA i stedet. I det tilfældet tager systemet en backup af hele D: drevet og det er selvfølgelig godt nok, hvis det er det man ønsker, men det betyder naturligvis også at al data men lægger herpå vil der blive taget backup af.

Det bør her noteres at andre drev (så som A:, E:, F: osv) bliver ikke skannet hvis der i DOMAIN variablen kun står C: D: – Men står der ALL-LOCAL bør man også ekskludere resten med linien EXCLUDE “*:…*” – igen for at undgå unødig datatrafik. Se nedenstående eksempel:
EditedDsm2

Igen er det vigtigt at bemærke at den EXCLUDE altid skal ligge over det man netop ønsker at tage backup af.

Når systemet er konfigureret efter dine ønsker skal du blot gemme og lukke filen, og dernæst lægge filen ind i den folder hvor filen skal ligge – normalt er det i C:ProgrammerTivoliTSMbaclient – men har du installeret klienten andetsteds skal du naturligvis lægge filen tilsvarende.

Ligeledes bør du sende en kopi af DSM.OPT filen ind til os så vi kan opbevare den for dig, i det tilfælde at der sker noget som kræver at i geninstallerer Backup klienten, på den måde kan vi sende konfigurationen ud til jer igen.