Opsætning af IMAP konto I Outlook 2010/2013 i O365

Denne guide viser, hvordan du konfigurerer din Office 365 e-mail konto som POP3

1. Åbn Outlook > Gå til filer > Oplysninger > Tilføj Konto

tilføj konto

2. Indtast navn, E-mail adresse og adganskode. Marker “Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt”. Tryk “Næste”

udfyld navn

3. Marker “internet-e-mail” og tryk næste

Valg internet email

 

4.  Indtast serveroplysninger:

  • Kontotype: IMAP
  • Server til indgående post:  outlook.office365.com
  • Server til udgående post (SMTP): smtp.office365.com
  • Brugernavn: din e-mail adresse
  • Adganskode: din adgangskode

Tryk på “Flere indstillinger”

vælg konto type

 

5. Gå til fanebladet “Server til udgående post” > Marker “Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse” og “Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post” Tryk på “Avanceret”

marker server til udg post

6. I feltet Server til ingående post (IMAP) står der 143, dette skal ændres til 993.

Vink af I “Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL)”

I feltet Server til udgående post står der 25, dette skal ændres til 587

Ud for “Brug følgende type krypteret forbindelse” vælges “TLS” – Klik OK efterfølgende.

ændre port

7. Klik “Næste”

næste

8. Programmet kontrollerer nu at det kan sende og modtage post, vent til testen er gennemført og klik herefter på Luk.

udført

9. Klik på “Udfør”. Kontoen er nu færdig konfigureret.

færdig