Installation af Exchange backup på Lager Niveau

Denne vejledning viser dig hvordan, du konfigurerer en Exchange Backup på lager niveau i Onlinebackup klienten.

 

!!Bemærk; for at kunne konfigurere en Exchange backup kræves det at Onlinebackup er installeret på computeren, du kan følge denne vejledning for at gøre det: Onlinebackup – installation

!!Bemærk; For at tage Exchange Backup kræves der Server versionen af Online Backup

 

 1. Start Onlinebackup softwaren
 2. Klik på Indstillinger i kolonnen til venstre
 3. Klik på fanen Exchange Server
 4. Marker Aktivér Exchange-sikkerhedskopiering
 5. VIGTIGT: Grundet måden Exchange fungerer på, er det nødvendigt at sikre at temporær lokationen hvor backuppen bliver lagt, har plads nok, og at sti-navnet ikke overskrider 100 karakterer i alt – klik på fanen Avanceret
 6. Klik på Gennemse og vælg eller opret en folder på et diskdrev med plads nok, og et stinavn som holder sig under 100 Karakterer og klik OK
 7. Klik på Ansøg – Backup Agent vil nu gerne genstarte for at de nye ændringer træder i kraft – Klik på Ja.
 8. Backup Agent genstarter nu og vi kan nu tilføje en Exchange Backup til listen af opgaver – Klik på Tag Sikkerhedskopi i kolonnen til venstre
 9. Klik på Ny opgave
 10. Backup Agent åbner nu et vindue hvori du skal specificere flere detaljer; udfyld Navn med et navn for din backup, eksempelvis: Exchange backup – Udfyld Beskrivelse med en beskrivelse, for eksempel: Daglig backup af min Exchange Server
 11. Klik på fanen Data
 12. I venstre kolonne er er der en træ-struktur, hvor du nu kan lokalisere din Exchange Server, klik på serveren og du kan se indholdet af lagre på exchange serveren,
 13. Marker alle lagre (eller marker checkboksen ud for din Exchange server)
 14. Klik på fanen Planlægger
 15. Backup agent er som standard sat op til at tage en backup dagligt, dette kan du her ændre så det passer bedre til jeres behov.
 16. Indtast tidspunktet hvor backuppen skal starte, f. eks efter alm. arbejdstids ophør og klik på Tilføj
 17. Vælg retention perioden under Indstil lagring, hvor du kan vælge hvor lang tid data ligger i backup’en før det automatisk bliver fjernet, eller om data skal vedblive i backup’en i uendeligt tid !!Bemærk: Dette kan medføre øget pladsforbrug
 18. Klik på fanen Avanceret.  Som standard afgører Backup Agent hvornår den tager en Fuld Backup og hvornår den vil tage en Trinvis Backup, ved hjælp af indstillingerne her kan du dog ændre den adfær og tvinge Backup Agent til Altid at tage en Fuld Backup, eller Aldrig tage en Fuld Backup
 19. Klik på OK
 20. Du kan klikke Start Opgave for at starte en backup med det samme, eller du kan blot lukke Backup Agent og lade den køre Backup processen automatisk.

Din Backup Agent er nu konfigureret og er klar til at tage backup af dit Exchange lager.